Regulamin

REGULAMIN CMENTARZA
Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach 

Cmentarze są świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy,
dlatego Kościół otacza je szczególna troska. 

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

1. Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenach cmentarzy:
– usługi cmentarne (zarządzanie cmentarzem),
– usługi pogrzebowe,
– usługi kamieniarskie.

PRZEPISY PORZĄDKOWE 

Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.
Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.
1. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:}

 • deptanie po grobach,
 • przebywanie osób w stanie nietrzeźwym,
 • palenie papierosów,
 • niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,
 • wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 • wypalanie śmieci,
 • wprowadzanie psów i innych zwierząt,
 • jeżdżenie rowerem,
 • ustawianie ławek, ogrodzeń itp., sadzenie drzew i krzewów,
 • handlowanie,
 • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora,
 • używanie telefonów komórkowych.

2. Miejsca grzebalne podlegają opłatom za użytkowanie. Informacje w kancelarii parafialnej.
3. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne.
4. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych.
5. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy uzyskać zezwolenie od proboszcza parafii z podanymi wymiarami zewnętrznymi nagrobka.
6. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie. Do wykonania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę. Prace przy nagrobku (obramowaniu) itp. należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.
7. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza.
8. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez zarządcę cmentarza lub jego pełnomocnika.

ks. Proboszcz  

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies